top of page

 

Repetion: ett verktyg för att undersöka tidsförlopp och förändring. Skapa nya identiter genom multiplecering. 

the term "site-specificity" is often used to refer to artworks that are constructed or designed for a specific location or environment, which can result in a transformation of the space or a change in the viewer's perception

 

Dröm is an Swedish Multimedia artist residented in Copenhagen, Denmark since 2021. 

Dröm creates through a conceptual process and site-specificness is a often a keyfactor in the themes, where the different medium serves as a toolset for divine outputs. 

Dröm är en Svensk Multimedia konstnär som är baserad i Köpenhamn, Danmark sen 2021. 

 

Dröms konst utforskar rörelse som också kan beskrivas som förändring. 

Dröm använder sig av en konceptuell ram och repetion i sitt undersökande för att sedan ge utrymme för olika medium, tekniker och material att få ett fritt och intuitivt spelrum att komma till uttryck utan något förbestämt resultat. Dröms estetik kan sammanfattas som surrealistisk med en lutning mot abstraktion. 

 

Dröm är intresserad av paradoxer och kulturella sympton som uppkommer i förändring och finner inspiration i att observera sin samtid och vara en del av subkulturella gemenskaper som utforskar olika vägar i reaktion till förändring. Dröms process skulle kunna beskrivas som ett praktiskt förhållningset till filosofi, där olika vägar framåt testas genom att leva och exprimitera i subkulturella gemenskaper och i konstlabbet.

Konstruerad förändring, illusion av kontroll, rädsla, hopp.

Teknologi och repetition. 

Ska Dröm vara helt ärligt anser hen att beskriva sin konst med språk och text som onödigt, då förändring ofta är ihopkopplad med starka känslor, viljor av utifall och narrativ. Medans konsten är sätt att föra dialog mer ärligt i det ovissa.   

Med min konst vill jag föra dialog, belysa, spegla och sammankoppla som en terapi och ett tillvägagångsset mot stressen förändring och ovisshet skapar. Människan är generellt väldigt dåligt förberedd för att hantera att vara i förändring vilket leder till starka reaktioner, låsningar och . 

bottom of page